Vastuullinen kamppailuseura

20.06.2022

Vastuullinen kamppailuseura

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet Urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaan vuosina 2020 – 2024. Vastuullisuusohjelman viisi pääkohtaa ovat:

– hyvä hallinto
– turvallinen toimintaympäristö
– yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
– ympäristö ja ilmasto
– antidoping

Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta, jossa toteutuvat seuraavat periaatteet:

– Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
– Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
– Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.
– Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.
– Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Näille sivuille on kerätty sekä Olympiakomitean että kamppailulajien materiaaleja vastuulliseen toimintaan.

Lähde ja lisätietoa:

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/vastuullinen-kamppailuseura/