Vastuullisuus

Suomen Karateliitto on lajiensa harrastusta ja -urheilua toteuttavia tahoja yhdistävä voima. Suomen Karateliiton tavoitteena on ylläpitää keskinäiseen kunnioitukseen, yhdenvertaisuuteen sekä rehelliseen liikuntaan ja urheiluun perustuvaa lajikulttuuria. Liiton toiminnan perustana ovatkin liikunnan eettiset arvot sekä urheilun ja reilun pelin periaatteet.

Kaikkien Suomen Karateliiton alaisessa toiminnassa mukana olevien toimijoiden tulee sitoutua noudattamaan lajeissa sovellettavia antidopingsäännöstöjä. Jokaisella toimijalla on myös velvollisuus raportoida, mikäli havaitsee kilpailumanipulaatiota tai sen yritystä. Liiton Reilun kilpailun ohjelmassa on kuvattu toimenpiteet, joilla liitossa edistetään puhdasta ja kilpailumanipuloinnista vapaata urheilua.

Suomen Karateliiton toiminnassa edistetään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jäsenseuroja sitoutetaan kamppailulajien yhteiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja kurinpitomääräyksiin sekä ympäristövastuuohjelmaan.

Suomen Karateliiton toiminnanjohtaja (info@karateliitto.fi) on liiton päävastuullinen yhteyshenkilö antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvissä asioissa ja mahdollisissa sääntörikkomuksissa. Voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta myös SUEKin ILMO-palvelussa.

Ohessa olennaisia linkkejä kaikille Suomen Karateliiton toiminnassa mukana oleville

Suomen Karateliiton Reilun kilpailun ohjelma

Suomen Karateliiton Reilun kilpailun  ohjelma sisältää sekä antidoping-ohjelman, että kilpailumanipulaation torjunta-ohjelman. Ohjelmassa on kuvattu, miten antidoping ja kilpailumanipulaation vastaiset tehtävät on jaettu Suomen Karateliitossa sekä tapa, jolla tehtävät suunnitellaan, toteutetaan ja joilla toteutusta seurataan.

Karateliiton Reilun kilpailun ohjelma on laadittu SUEKin kriteeristön pohjalta. Ohjelma on osa liiton vastuullisuustyötä ja eettisiä valintoja, jotka perustuvat urheiluyhteisön yhteisiin reilun pelin ihanteisiin ja eettisiin periaatteisiin.
Tästä Suomen Karateliiton Reilun kilpailun ohjelmaan

Mikä SUEK?

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä.
www.suek.fi

Puhtaasti Paras -verkkokoulutus

SUEK:in Puhtaasti Paras -koulutus koostuu lyhyistä moduuleista. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.
Tästä Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.
Tästä Reilusti paras -verkkokoulutukseen

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.
Tästä KAMU -lääkehakuun

Erivapausmenettely

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien karatekoiden tulee hakea erivapautta etukäteen Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja. SUEK:n etukäteinen erivapausmenettely vaaditaan karatessa yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta.
Karatessa kansainvälisen tason urheilijat on määritelty WKF:n sivuilla seuraavasti:

(a) Athletes who are part of the WKF Registered Testing Pool or and any other pool established by WKF.
(b) Athletes who compete in U21 and Senior categories in any WKF Event as published on the WKF Official Calendar.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Jos urheilijalla on kansainväliselle tasolle noustessaan SUEKin myöntämä erivapaus, hänen tulee hakea, erivapaudelle tunnustusta kansainväliseltä lajiliitolta.

Karaten osalta WKF:n sivuilta löytyy tarkka ohjeistus.

Liiton toiminnanjohtaja toimii vastuuhenkilönä ja neuvoo tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Tasomäärittely on nähtävillä SUEKin internetsivuilla. Urheilijoiden apuna on myös SUEKin Erkka-erivapauskone, joka sisältää myös tasomäärittelyn.

Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden anomisesta ovat nähtävillä internetsivuilla:
– SUEK
– WADA
– Karate/ WKF

Erkka-erivapauskone

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Ennen erivapauskoneen käyttöä kannattaa tarkistaa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta, ovatko käytetyt lääkkeet kiellettyjä vai sallittuja.
Tästä Erkka-erivapauskoneeseen

Apua erivapausasioihin liitosta

Liiton toiminnanjohtaja (info@karateliitto.fi) toimii vastuuhenkilönä ja neuvoo tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden hakemisesta ovat nähtävillä SUEKin Internet-sivuilla (www.suek.fi) ja WADA:n Internet-sivuilla (www.wada-ama.org).

Karaten kansallisen tason urheilijat

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapaudet SUEK:lta ja kansainväliseen testauspooliin kuuluvat sekä kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat kansainväliseltä liitolta. Kansainväliset kilpailut ovat määritelty WKF:n sivuilla seuraavasti: ”International-level athletes are defined as (1) athletes included in the WKF Registered Testing Pool (RTP), or (2) Athletes who compete in any WKF International Events in the WKF International Calendar that can be downloaded on https://www.wkf.net/calendar.php

Tästä WKF:n erivapauslomakkeeseen

Erivapauden hakeminen SUEKin kautta

Erivapautta haetaan SUEKin erivapaushakemuslomakkeella. Hakemus on suositeltavaa täyttää englannin kielellä. Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään SUEKin toimistolle joko postitse SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sähköpostitse, mikäli kokee sen turvalliseksi tavaksi toimittaa terveystietoja, erivapaus@suek.fi. Urheilijan tulee säilyttää itsellään kopio lähettämästään erivapauslomakkeesta ja sen liitteistä. Huom. SUEKin erivapauslautakunta ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai ilman vaadittuja liitteitä toimitettuja hakemuksia, vaan ne lähetetään takaisin urheilijalle täydennettäviksi. Erivapaudet ovat aina määräaikaisia
Tästä lisätietoja erivapauden hakemiseen SUEKilta

Ilmo-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.
Tästä ILMO-palveluun

Vastuullinen kamppailuseura

Olemme sitoutuneet Urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaan. Tutustu seuroille suunnattuihin vastuullisuusmateriaaleihin Suomen Taekwondoliiton sivuilla.
Tästä Vastuullinen kamppailuseura -materiaaleihin