Suomen Karateliitto ry - Suomalaisen karaten, taidon ja ju-jutsun yhdistävä voima

Missio

Suomen Karateliitto on Suomalaisen karaten yhdistävä voima.

Haluamme olla kamppailuliikuntaa ja -urheilua toteuttavia tahoja yhdistävä voima.

Yhdessä tekeminen on keino, jolla varmistetaan koko yhteisön ja sen eri toimijoiden elinvoimaisuus haasteellisen tulevaisuu- den edessä.

Kumppanit ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, VALO ry, yh- teistyö lajiliitot, jäsenseurat, maajoukkueurheilijat ja – valmentajat

karateliitto-kesäleiri-2018

Visio

Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

 

Visio & strategia