Vuosi-ilmoitus

Laajempi tiedonkeruu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeeseen saada yksityiskohtaisempaa tietoa liiton jäsenseurojen toiminnasta.Jäsenseurojen vuosi-ilmoituksista kerättävällä tiedolla vahvistetaan ministeriön suuntaan lajin kokonaisvaikuttavuutta Suomalaisessa urheilukentässä.

HUOMIOIKAA!

Jäsenmaksu vuodelle 2020 määräytyy sen mukaan montako jäsentä ilmoitatte seurassanne olleen vuonna 2019. Jotta liiton laskut ja tiedotteet tavoittavat oikeat henkilöt seurassanne, ilmoittakaa jokaisen seuran toimihenkilön täydellinen postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Kiitos yhteistyöstä!

Vuoden 2020 vuosi-ilmoitus on lähetettävä 15.1.2020 mennessä.Seuran toimihenkilötSeuran luottamusjohto

Seuran jäsenmäärä


Toiminta