Vuosi-ilmoitus

Laajempi tiedonkeruu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeeseen saada yksityiskohtaisempaa tietoa liiton jäsenseurojen toiminnasta.Jäsenseurojen vuosi-ilmoituksista kerättävällä tiedolla vahvistetaan ministeriön suuntaan lajin kokonaisvaikuttavuutta Suomalaisessa urheilukentässä.

HUOMIOIKAA!

Jäsenmaksu vuodelle 2021 määräytyy sen mukaan montako jäsentä ilmoitatte seurassanne olleen vuonna 2020. Jotta liiton laskut ja tiedotteet tavoittavat oikeat henkilöt seurassanne, ilmoittakaa jokaisen seuran toimihenkilön täydellinen postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Kiitos yhteistyöstä!

Vuoden 2020 vuosi-ilmoitus on lähetettävä 15.1.2021 mennessä.    Seuran toimihenkilöt    Seuran luottamusjohto

    Seuran jäsenmäärä


    Toiminta