Vastaa yhdenvertaisuuskyselyyn!

16.08.2018

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea.

Kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Nyrkkeily-, Paini- ja Taekwondoliitto) ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman parantaakseen kaikkien mahdollisuuksia harrastaa kamppailulajeja.

Seurakyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta kamppailulajiseurojen toiminnassa tällä hetkellä ja viimeisen kahden vuoden aikana. Kyselyyn on kutsuttu vastaajiksi harrastajat (yli 12-vuotiaat), valmentajat/ohjaajat/opettajat, seurojen johtohenkilöt (hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt) sekä harrastajien huoltajat. Vastausten perusteella seuroille tullaan tuottamaan työkaluja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Vastaukset kerätään lajikohtaisesti ja anonyymisti.

Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille kamppailulajit

Vastaaminen vie 3-10 minuuttia. Kysely on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 9.9.2018. Välitäthän kyselylinkin eteenpäin seurassasi, kiitos!

Lisätietoja: projektipäällikkö Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@judoliitto.fi)

Answer the equality and non-discrimination survey!

According to the principle of non-discrimination all people are equal regardless of their gender, age, ethnic or national origin, nationality, language, religion and belief, opinion, disability, state of health, sexual orientation or other personal reasons. However, equality isn’t always realized, but the threshold of participation may be too high for different reasons.

Finnish martial arts federations (Aikido, Judo, Karate, Fencing and Pentathlon, Boxing, Wrestling and Taekwondo) have made a common equality and non-discrimination plan to give everyone a better chance to practice martial arts.

This club survey is meant to collect information on how equality and non-discrimination are realised in Finnish martial arts clubs in the last two years. All participants (over 12-year-olds), coaches/instructors/teachers, club leaders, and parents of participants are invited to answer the survey.

Answering the survey is completely anonymous. The results will be analysed all together and discipline-wise.

Link to the survey: https://my.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_kamppailulajit

Answering the survey takes 3 to 10 minutes. You can answer in English, Swedish, or Finnish. The survey will be open until Sunday, September 9th 2018. Please pass this survey on in your club!

More information: project manager Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@judoliitto.fi)

Du kan också svara på svenska! Voit vastata myös suomeksi!