Valintakriteerit

Yleiset periaatteet

Valintakriteereiden tarkoitus on ohjata arvokilpailujoukkueiden urheilijavalintaprosessia, siten että kilpailuissa saavutetaan paras mahdollinen tulos. Liiton Valmennusvaliokunta valitsee arvokilpailukohtaisen joukkueen valintakriteereiden ja kv. kilpailumenestyksen perusteella.
Kaikkiin sarjoihin ei lähetetä edustajaa, mikäli kilpailuista ei ole riittäviä näyttöjä tai muut ehdot  eivät täyty riittävällä tasolla. Valintakriteerit ovat voimassa toistaiseksi kaikkien ikäluokkien osalta.

Valintakriteerit

Valmennusryhmiin, maajoukkueeseen ja arvokilpailuihin valitsemisen kriteereinä ovat:

 1. a) urheilijan valmentautuminen on sitoutunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista, tämä pitää pystyä tarvittaessa todentamaan.
  b) urheilijan menestys kv. kilpailuissa on riittävä
  c) karatehuippu-urheilijan yleiset kriteerit täyttyvät, kilpaurheilun ja harrastamisen ero tulee olla selkeä:
  valmentautumisessa ja kaikessa tekemisessä on ”ammattimainen” ote
  · halu elää huippu-urheilijan elämää – karate etusijalla elämässä ja elämän valinnoissa
  · harjoitteluasenne ja motivaatio ovat tasapainossa tavoitteiden kanssa
  · urheilijalla on osaava ja motivoitunut henkilökohtainen valmentaja
  · urheilija huomioi työn/opiskelun vaatimukset harjoittelussaan
  · harjoitteluolosuhteet myös leirityksen ulkopuolella ovat riittävät

Valmennusvaliokunta/vastuuvalmentajat esittävät arvokilpailuihin ja maajoukkueeseen valittavaksi sitä karatekaa, jolla se arvioi oman kokonaisharkintansa perusteella olevan sarjassaan parhaat edellytykset menestyä kyseisessä kilpailussa.

Muiksi ehdoiksi katsotaan harjoittelun suunnitelmallisuus, harjoitusmäärät, harjoitussuunnitelmat, leiriaktiivisuus, harjoituspäiväkirjan pitäminen, urheilullinen elämäntapa, menestysodotukset sekä sitoutuminen joukkueen toimintaan.

Kokonaisharkinnassaan Valmennusvaliokunta kiinnittää huomiota myös muiden urheilullisten seikkojen ohella aikaisempaan kilpailumenestykseen, nousujohteiseen kehitykseen, leiriaktiivisuuteen / sitoutumiseen maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen valinnoista.

Perusvaatimukset

 • arvokilpailuihin valittavalla urheilijalla on oltava Suomen kansalaisuus ja voimassa oleva Suomen passi.
 • urheilijalla tulee olla voimassa olevat Suomen Karateliiton urheilijasopimus ja lisenssi, sekä hänen pitää kuulua Suomen Karateliiton jäsenseuraan.
 • urheilijan tulee hakea maajoukkueeseen/ valmennusryhmään erikseen palauttamalla hakemuslomake liiton toimistolle asetettuun määräaikaan mennessä. Valmennusvaliokunta joko hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Hyväksytyille hakijoille voidaan järjestää erillinen katselmointi tai testaustilaisuus.
 • Hakemuslomakkeen hyväksymisen tai hyväksytyn katselmoinnin jälkeen urheilija kuuluu maajoukkueeseen/valmennusryhmään ja sitoutuu täten osallistumaan maajoukkueen suunnitelman mukaisiin kilpailuihin ja leirityksiin. Edustusjoukkue kuhunkin arvokilpailuun valitaan kriteerien perusteella. maajoukkueen/valmennusryhmän sisältä. Urheilijan tulee osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin paitsi, jos urheilija on loukkaantunut (lääkärintodistus toimitettava liittoon) tai ryhmän vastuuvalmentaja on myöntänyt poikkeusluvalla vapautuksen.

Valmennusvaliokunta pidättää oikeuden olla valitsematta arvokilpailujoukkueeseen urheilijaa, joka täyttää yhden tai useamman yllä mainituista vaatimuksista, mutta

 • joka ei ole yltänyt tyydyttäviin suorituksiin kilpailuissa tai leirityksissä.
 • joka on sairastunut tai loukkaantunut.
 • jolla on puutteellinen fyysinen kunto.
 • jolla on kielteinen asenne.
 • joka on kauden aikana jättäytynyt pois maajoukkueen suunnitelman mukaisista kilpailuista tai leirityksistä ilman vastuuvalmentajan tai maajoukkuevalmennusryhmän hyväksyntää.

Toimenpiteet urheilijan loukkaantumisten tai sairastumisten varalta:

 • maajoukkueeseen valitun urheilijan tulee toimittaa lääkärintodistus liittoon, mikäli hän on estynyt osallistumaan maajoukkueen suunnitelman mukaiseen kilpailuun tai leiritykseen, johon hänet on kutsuttu loukkaantumisen tai sairastumisen johdosta.
 • Suomen Karateliitto pidättää oikeuden vaatia kyseessä oleva urheilija käymään lääkärintarkastuksessa kilpailukyvyn todentamiseksi.

Poissulkeminen maajoukkueesta tai arvokilpailujoukkueesta

Urheilija voidaan sulkea pois maajoukkueesta tai arvokilpailujoukkueesta
seuraavissa tilanteissa:

 •  urheilija ei osallistu maajoukkueen/valmennusryhmän suunnitelman mukaisiin kilpailuihin ja/tai leirityksiin.
 •  urheilija rikkoo Suomen Karateliiton kurinpitomääräyksiä.
 •  urheilijan fyysinen kunto on puutteellinen johtuen vähäisestä harjoitusmäärästä tai sitoutumisen puutteesta.
 •  urheilijan suorituskyky ei yllä oletetulle tasolle useassa maajoukkueen/valmennusryhmän suunnitelman mukaisessa kilpailussa tai leirityksessä.