Työvaliokunta

Valiokunnan tehtävät:

  • Ajankohtaisten asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
  • Asioiden valmistelu hallitukselle
  • Huolehtia liiton toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaisesta toimeenpanosta
  • Huolehtia asioiden jatkuvasta valvonnasta mukaan lukien liiton toimihenkilöt ja muut hallintoelimet
  • Vastata liiton talousarvion laatimisesta muiden hallintoelimien esitysten pohjalta liiton tilinpäätöksen laadinnan seuraaminen
  • Ohjeiden antamien saatavien perinnässä
  • Arvokisoihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle
  • Asettaa ja nimetä projektiluonteiset toimikunnat
  • Valiokunnan tulee toiminnassaan noudattaa ja edistää liiton sääntöjen 3§ eettisiä ja tasa-arvoa edistäviä periaatteita WKF:n ja liiton sääntöjen 6§:n antidopingtoimintaa koskevien säännöstöjen noudattamiseen

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin teitä askarruttaviin kysymyksiin! Ota yhteyttä:

Harry Heinonen, puheenjohtaja
harry.heinonen(at)canon.fi
040 547 8186

Kimmo Koski, jäsen
kimmo.Koski(at)csc.fi
0503819777

Auvo Niiniketo, jäsen
niiniketo(at)gmail.com
0400 55 2111

Petri Tuominen, jäsen
petri.tuominen(at)karateliitto.fi
045 808 3484

Elisa Rousu, jäsen
elisa.rousu(at)gmail.com
044522 2737

Manne Tiensuu, jäsen
manne.tiensuu(at)gmail.com
0503858760

Anssi Kaltevo, toiminnanjohtaja
anssi.kaltevo(at)karateliitto.fi
050 3141 201