Työvaliokunta

Valiokunnan tehtävät:

  • Ajankohtaisten asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
  • Asioiden valmistelu hallitukselle
  • Huolehtia liiton toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaisesta toimeenpanosta
  • Huolehtia asioiden jatkuvasta valvonnasta mukaan lukien liiton toimihenkilöt ja muut hallintoelimet
  • Vastata liiton talousarvion laatimisesta muiden hallintoelimien esitysten pohjalta liiton tilinpäätöksen laadinnan seuraaminen
  • Ohjeiden antamien saatavien perinnässä
  • Arvokisoihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle
  • Asettaa ja nimetä projektiluonteiset toimikunnat
  • Valiokunnan tulee toiminnassaan noudattaa ja edistää liiton sääntöjen 3§ eettisiä ja tasa-arvoa edistäviä periaatteita WKF:n ja liiton sääntöjen 6§:n antidopingtoimintaa koskevien säännöstöjen noudattamiseen

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin teitä askarruttaviin kysymyksiin! Ota yhteyttä:

Pekka Ström, puheenjohtaja
pekka.strom@luukku.com
040 566 2189

Auvo Niiniketo, jäsen
niiniketo@gmail.com
0400 55 2111

Harry Heinonen, jäsen
harry.heinonen@canon.fi
040 547 8186

Anssi Kaltevo, puheoikeudella
Seppo Yrtti, esittelijä / sihteeri