Työvaliokunta

Valiokunnan tehtävät:

  • Ajankohtaisten asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
  • Asioiden valmistelu hallitukselle
  • Huolehtia liiton toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaisesta toimeenpanosta
  • Huolehtia asioiden jatkuvasta valvonnasta mukaan lukien liiton toimihenkilöt ja muut hallintoelimet
  • Vastata liiton talousarvion laatimisesta muiden hallintoelimien esitysten pohjalta liiton tilinpäätöksen laadinnan seuraaminen
  • Ohjeiden antamien saatavien perinnässä
  • Arvokisoihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle
  • Asettaa ja nimetä projektiluonteiset toimikunnat
  • Valiokunnan tulee toiminnassaan noudattaa ja edistää liiton sääntöjen 3§ eettisiä ja tasa-arvoa edistäviä periaatteita WKF:n ja liiton sääntöjen 6§:n antidopingtoimintaa koskevien säännöstöjen noudattamiseen

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin teitä askarruttaviin kysymyksiin! Ota yhteyttä:

Harry Heinonen, puheenjohtaja
harry.heinonen(at)canon.fi
040 547 8186

Auvo Niiniketo, jäsen
niiniketo(at)gmail.com
0400 55 2111

Petri Tuominen, jäsen
petri.tuominen(at)karateliitto.fi
045 808 3484

 

Anssi Kaltevo, toiminnanjohtaja
anssi.kaltevo(at)karateliitto.fi
050 3141 201