Ju-jutsuvaliokunta

Suomen Hokutoryu Ju-Jutsu muodostaa ju-jutsun lajikollegion Suomen Karateliitto ry:ssä.

Auvo Niiniketo, valiokunnan puheenjohtaja
niiniketo@gmail.com
0400 552 111