Vaikuttamisen paikka – Puheenjohtajapäivät 19.5.2018 !

19.02.2018

Kokoukset Yleinen

Kampanja karatetoiminnan kehittämiseksi ja elävöittämiseksi on alkanut. Erilaisia suunnitelmia tämän eteen on tehty ja työryhmät eli valiokunnat ovat järjestäytyneet ja ryhtyneet töihin. Toteuttamista vaille valmista siis. Vaikka yhtä sun toista on jo saatu aikaan, niin todellinen vaikutus syntyy vasta silloin, kun seurat ja koko jäsenistö on aktiivisesti mukana. Puheenjohtajapäivät on erinomainen tilaisuus käydä tätä keskustelua ja tuoda seurojen toiveita esille. Laita siis päivä kalenteriisi. Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin, mutta tarkoituksena on aloittaa Pajulahdessa lauantaina 19.5. lounasaikoihin ja jatkaa asiaohjelmaa noin klo 18 asti, jonka jälkeen mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun Lahdessa illanvieton merkeissä. Vaikka tilaisuuden nimi onkin Puheenjohtajapäivät, kutsu voidaan laajentaa koskemaan seurajohtoa yleensä – samasta seurasta voi tulla myös useampi edustaja.

Minkälaisia asioita puheenjohtajapäivillä tulisi käsitellä? Mitkä ovat tilaisuuden tavoitteet? Ainakin seuraavat asiat täyttyessään olisivat merkittäviä kehitysaskelia:

  • Liitolla, hallituksella ja valiokunnilla on parempi käsitys seurojen arjesta ja siitä, millaista palvelua he liitolta tarvitsevat. Seuroilla on parempi käsitys siitä, missä asioissa liitto pystyy auttamaan ja missä mahdollisesti ei.
  • Kehityssuunnitelmat, joita myös välillä strategioiksi kutsutaan, saadaan jalkautettua kentälle. Tarkoittaa sitä, että liiton puolelta tuotetaan sellaisia asioita, mihin seuroilla on tarvetta ja joihin seurat voivat sitoutua siten, että tulevat myös itse mukaan kehittämistyöhön.
  • Selkeytetään liiton tarjoomaa siten, että seurat ovat valmiita aktiivisesti varmistamaan, että jäsenistö maksaa vuotuiset lisenssit. Tällä hetkellä, kuten kaikki teidämme, vain osa harrastajista maksaa lisenssit – mikä on palvelujen puutteessa osin ymmärrettävääkin, vaikkei tietenkään oikein. Lisenssimaksujen avulla liitto voi tuottaa palveluja, ilman niitä vähän heikommin.
  • Sovitaan jatkuvasta yhteydenpidosta seurojen, liiton ja luottamushenkilöiden välillä. Luodaan mekanismit, joilla seurat savat äänensä kuuluviin ja voivat vaikuttaa – kun pystytään tähän niin jäsen- ja lisenssimaksuillekin saadana vähitellen katetta.

Kehityskeskustelujen lisäksi tarkoitus on antaa ajankohtaiskatsaus karateliiton eri osa-alueisiin, kuten seuratyöhön, valmennus- ja kilpailutoimintaan, koulutukseen, tuomaritoimintaan ja aluetoimintaan. Tavoitteena tehdä päivästä niin hyvä kokonaisvaltainen infopaketti, jotta paikalle kannattaa tulla vähän kauempaakin.

Jotta saadaan tilaisuudesta kaikki irti, valmistautumista varten kerätään erinäistä tietoa. Seuratoiminnasta tehtiin hiljattain kysely, johon vastasi 27 seuraa. Tätä täydennetään erinäisillä muilla kyselyillä – sekä sähköisesti että ihan siten, että minä tai muut hallituksen jäsenet juttelevat asioista seuratoimijoiden kanssa. Näiden keskustelujen ja kyselyjen tulokset sitten kootaan ja ne esitetään tilaisuudessa kehitystyön pohjustukseksi.

Eli ei muuta kun päivä kalenteriin ja sankoin joukoin paikalle kehittämään karatesta menestyvä ja suosittu laji.

Hyvää treenikautta toivotellen,

Kimmo