Parempaa vuotta 2022 toivottaen!

06.01.2022

Yleinen

Karateliitolla, kuten kaikilla muillakin urheilutoimijoilla, on ollut haastava vuosi takanamme. Salit ovat monin paikoin olleet osittain kiinni ja harjoittelusta on tehty vaikeaa. Loppuvuodesta uusi korona-aalto lisäsi jälleen rajoituksia ja seurojen kannalta tärkeät alkuvuoden alkeiskurssit ovat vaarassa lykkääntyä. Yhteiskunnan toimintoja, kuten urheilu- ja liikuntaharrastusta, ei kuitenkaan voi sulkea pitkäksi aikaa ilman vakavia seurauksia, ja uskon uusien rajoitusten olevan lyhytaikaisia. Urheilijat ja seurojen vapaaehtoistoimijat ovat vaikeuksista huolimatta pärjänneet pandemian aikana ja tehneet hienoa työtä pitäen toimintaa käynnissä. Tästäkin tilanteesta kyllä selviämme, kun emme vaan anna periksi – kuten emme ole antaneet tähänkään asti.

Vaikka vuosi 2022 on alkanut harjoittelun kannalta hankalasti, on meillä silti edessämme mielenkiintoinen vuosi täynnä uudenlaisia mahdollisuuksia. Liiton viime vuonna julkistettu strategia tähtää karate-, jujutsu- ja taidotoiminnan kehittämiseen erityisesti kolmen osa-alueen kautta: seurojen tukeminen, kilpailutoiminnan vahvistaminen ja karaten positiivisen julkisuuskuvan voimistaminen. Itse asiassa strategian aikajänne oli 1+4 vuotta, josta ensimmäisen eli viime vuoden tavoitteena oli selvitä Tampereen nuorten EM-kilpailuista kunnialla ja saada harrastajat takaisin saleille koronan jälkeen. Ensimmäinen tavoite onnistui yli odotusten eli EM-kisat saatiin hienosti maaliin ja vieläpä talouden kannalta etukäteispeloista huolimatta ilman tappioita. Toisen tavoitteen kanssa sen sijaan joudumme vielä tekemään työtä ja se tulee olemaan nyt alkaneen vuoden aikana prioriteettina.

 

Muutoksia valmennustoiminnassa

Viime vuosi oli valmennustoiminnan kannalta turbulentti. Loppukesästä lähes koko valmennusjohto päätti jättää tehtävänsä hoitaen kuitenkin vielä nuorten EM-kilpailuiden valmennuksen, mistä iso kiitos samoin kuin myös kaikesta aiemmasta vapaaehtoistyöstä, mitä kuluneina vuosina on tehty. Valmennuksen resurssit olivat vähissä, vapaaehtoistoiminta kortilla ja toiminnan organisointikin kaiken muun kiireen keskellä haastavaa. PM-kilpailut ja nuorten EM-kilpailuihin valmistautuminen – silloin kun vielä viime vuonna niiden oletettiin olevan Prahassa nyt helmikuussa – vaativat pikaisia ratkaisuja. Onneksi apuun tuli vapaaehtoisia kumitevalmentajia sekä katatiimi, joiden avulla loppuvuosi saatiin hoidettua. Tarkoituksena oli toimia poikkeustilassa helmikuun nuorten EM-kisoihin asti, jonka jälkeen miettiä pysyvämpää ratkaisua karateliittoon palkattavan valmennuspäällikön (haku auki 15.1.2022 asti) johdolla. Nuorten kisat siirtyivät kesäkuulle, mutta pysyvämmät valmennusratkaisut tulee silti tehdä jo alkuvuodesta – kunhan vaan saadaan karateliiton koko valmennustoimintaa koordinoiva valmennuspäällikkö palkattua.

 

Liiton resursointi

Muutoksia tapahtuu myös karateliiton henkilöstössä. Ann-Marie Lairolahden Tampereen EM-kisojen johdosta vuoden 2021 loppuun kestänyt määräaikainen pesti päättyi – suuret kiitokset Annille hienosta työstä! Kai Keinäsen täysipäiväinen olympiavalmentajapositio muuttuu osa-aikaiseen valmennustehtävään karaten Turun valmennuskeskittymässä. Sera Kaukola ja Anssi Kaltevo jatkavat nykyisellään, mutta kun aiempi 4 henkeä muuttuu 2,6 henkeen, niin alkuvuodesta liiton resursoinnissa on varmasti alimitoitusta. Kun valmennuspäällikön pesti saadaan täytettyä, tarkoituksena on käydä resurssitilanne läpi ja päättää mahdollisista lisähenkilöistä taloustilanteen sallimissa puitteissa.

Myös karateliiton hallituksessa on uutta verta Manne Tiensuun aloitettua jujitsun mandaattipaikalla. Auvo Niiniketo sen sijaan toimii jatkossa liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana aiemman jujitsun mandaattipaikan sijasta. Muilta osinhan hallitus on ennallaan.

 

Karateliiton vuosi 2022

Uusi vuosi on siis alkanut ja on uuden vuoden lupausten aika. Mitä voimme tehdä, jotta karateliiton toiminta kaikkia kolmea lajia tukien paranee entisestään? Ainakin voimme päättää tehdä asioita enemmän yhdessä ja hyvällä yhteishengellä – sekä kaikkien kolmen lajin kesken että myös omien lajiemme sisällä. Asioista ei tarvitse aina olla samaa mieltä, mutta toistenkin mielipiteitä pitää kunnioittaa. Näin pieni liitto pärjää vain, mikäli se pystyy tekemään yhteistyötä – tähän me voimme kaikki yhdessä vaikuttaa.

Samaten voimme pyrkiä kehittämään karateliiton toimintaa kokonaisuutena. Liiton resurssit ovat pienet ja muutaman palkallisen toimihenkilön lisäksi koostuvat vapaaehtoistoimijoista, kuten allekirjoittanutkin on. Miten voitaisiin vähäiset resurssit kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti siten, että karateliiton strategiassakin esitetyt kolme tavoitetta toteutuvat? Seurojen tukeminen on siinä etusijalla – kun seurat toimivat niin sekä kilpailu- että harrastustoimintakin kehittyvät. Kolmas tavoite lajin paremman näkyvyyden edistämisessä pitäisi myös kohdistua seurojen eduksi. Näkyvyys omalla alueella tuo lisää harrastajia, oman kaupungin tai kunnan tukea ja tätä kautta paremmat edellytykset toimia. Ideoidaan yhdessä, miten alkavana vuonna liitto pystyisi entistä paremmin tukemaan seuroja – ja miten myös seurat voivat osallistua toiminnan kehittämiseen. Alueellisen toiminnan potentiaali tulee myös huomioida – miksi lähiseurat eivät voisi tehdä entistäkin enemmän yhteistyötä?

Lopuksi vielä sama vetoomus kuin ennenkin: varmistakaa, että kaikki harrastajat rekisteröityvät eli hankkivat lisenssit. Karateliitto käytännössä seisoo tai kaatuu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten mukana, mikä on melkein puolet vuosibudjetista. Nämä avustukset taas perustuvat yhä enemmän nimenomaan rekisteröityneiden harrastajien lukumäärään. Näin ollen on tärkeää, että kaikki harrastajat – sekä edistyneemmät että kurssilaiset – hankkivat lisenssin SuomiSportin kautta. Useat seurat ovat jo ryhtyneet vaatimaan lisenssiä harjoituksiin osallistumisesta, mikä on minusta hieno tapa ja käytössä monissa muissakin lajeissa.

 

Toivotan kaikille oikein menestyksekästä karate-, jujutsu- ja taidovuotta 2022. Kyllä me koronakurimuksesta selviämme, kun emme vaan anna periksi!

 

Kimmo Koski

Puheenjohtaja, Suomen Karateliitto Ry