Mitä on harrastekarate?

08.03.2024

Yleinen

Karateliitto perusti noin vuosi sitten harrastekaratea edistävän työryhmän, jonka puheenjohtajana toimin. Tästä syystä ajattelin kirjoittaa pari riviä siitä, miten itse koen harrastekaraten. Kuitenkin ennen kuin pääsen itse aiheeseen, ajattelin yrittää määritellä sanan karate. Karate tarkoittaa karaten harrastajille varsin eri asioita. Toisille karate on vahvasti kilpaurheilua sääntöineen ja suojineen, toisille karate on omaan tyylisuuntaperinteeseen perustuvaa kamppailua ja itsepuolustusta, toisille karaten sisältö kumpuaa historiasta ja toisille se voi olla alati muuttuva ja kehittyvä tapa kamppailla.  Varmaa on se, että kysymykseen mitä on karate, saa melko monta erilaista vastausta. 

Siihen onkin sitten helpompi vastata mitä on harrastekarate. Ei ole mikään salaisuus, että suurin osa karaten pariin tulevista harrastajista astuu sisälle dojoon mielessään jokin muu tavoite kuin mitalit. Toisaalta taas, mitä useampi harrastaja karaten pariin tulee, niin sitä useampi innostuu myös kilpailemisesta. Eivätkä nämä ole mitenkään toisiltaan pois – päinvastoin. 

Sitten se harrastekarate. Harrastekarate – käsite lähestyy karatea enemmänkin harjoittelumotiivien kuin sisällön näkökulmasta. Harrastekarate ei tarkoita sitä, että jos karaten harrastamisen motiivi on jokin muu kuin kilpaileminen, niin olisi vain ”harrastelija”. Ei suinkaan, moni ei-kilpaileva karateka harjoittaa karatea hyvinkin tavoitteellisesti ja tosissaan. Tavoite voi olla fyysinen, henkinen tai taidollinen. 

Harrastekarate – käsite on tarkoitettu ennen kaikkea nostamaan esille niitä karatekoita, jotka kumartaessaan tatamin reunalla tavoittelevat itsensä kehittämistä karatekana muista syistä kuin kilpaileminen ikään, sukupuoleen, vyöarvoon, tyylisuuntaan tai karatevuosiin katsomatta. 

Parhaimmillaan harrastekarate on sitä, että eri tyylisuuntiin kuuluvat harrastajat voisivat harjoitella yhdessä toisiltaan oppien, ei ehkä kaikesta samaa mieltä ollen, mutta toistensa näkemyksiä kunnioittaen. Harrastekarate ei tarkoita tyylisuuntaperinteiden kyseenalaistamista vaan sitä, että nähdään positiivisesti mitä muut karatekat tekevät ja ehkä siten saada virikkeitä myös omaan tekemiseen. Harrastekarate tarkoittaa myös seurojen välistä yhteistyötä ja yhteistyöhön kannustamista. Harrastekarate tarkoittaa myös jatkuvuutta. Karatea ei tarvitse lopettaa, kun kilpaura päättyy. Karatea ei tarvitse myöskään lopettaa, kun ikää tulee, eikä mikään estä sen aloittamista, vaikka ikää jo olisikin. 

Harrastekarate on ehkä ennen kaikkea pyrkimys tuoda suomalaiset karatekat yhteen ja saada siten lajille lisää buustia.  

Karateliitto järjestää tyylisuuntarajat ylittävän harrastekarateleirin Lohjalla 21.9. Seuraa liiton viestintää! 

Nostetaan harrastekaratea esille ja lisää seurasi some päivityksiin #harrastekarate 

Juha Tuominen
2.vpj 

juha.tuominen@lakiekonomit.fi