Kamppailulajien yhteinen 1-tason verkkokoulutus

19.04.2021

Koulutukset

Karateliitto oli mukana kamppailulajien ensimmäisessä yhteisessä 1.tason verkkokoulutuksessa, joka päättyi sunnuntaina 18.4. lajipäivään. Koulutuksessa oli mukana noin 25 ohjaajaa ympäri Suomea. Karatesta osallistujia oli viisi ja karaten kouluttajana toimi Niko Koivula.

Karaten lajipäivä alkoi Teams-kokouksena klo 10, jossa kerrottiin osallistujille lyhyesti valmentajan polusta sekä tutustuttiin osallistujien ja kouluttajan kesken. Päivä jatkui mentimeter -sovelluksella tehdyllä kyselyllä, jossa kysyttiin lajipäivässä käsiteltävistä aiheista opiskelijoilta. Kyselyn tulokset vaikuttivat koulutuspäivän iltapäivän sisältöön.

 

Koulutus sisälsi kolme kokonaisuutta, jotka olivat:

Yksittäisen tekniikan opettaminen (aamupäivä)

Oppiminen ja opettaminen (iltapäivä)

Monipuolisten harjoitusten suunnittelu (iltapäivä)

 

Jokainen aihealue toteutettiin samoin periaattein eli osio alkoi lyhyellä alustuksella tai noin 15 minuutin tietoiskulla, jota seurasi noin 30 minuutin yksilö- tai paritehtävä. Tämän jälkeen tehtävä purettiin opettajajohtoisesti. Jokainen kokonaisuus kesti noin yhden tunnin, joka mahdollisti tiiviin ja tehokkaan käsittelyn.

Lajipäivä on aikaisemmin perustunut tatamilla tapahtuviin demoihin ja harjoitteisiin, mutta tällä kerralla käytettiin Google Meet-, Teams- ja Mentimeter -keskustelu- ja kyselysovelluksia. Lajipäivä oli kouluttajan mielestä toimiva kokonaisuus, joka pohjautui tekemiseen ja keskusteluun verkossa, eikä pitkiin verkkoluentoihin. Tätä toteutusta tukivat aiemmat kolme koulutuspäivää.

Nyt saimme seuroihin päivitettyä osaamista uusin opetusmenetelmin, joka on pääasia.