Hyvä karaten seuravaikuttaja,

20.03.2018

Yleinen

Karateliitto pyrkii parantamaan palvelujaan kaikilla alueilla siten, että pystymme tukemaan seuroja entistä paremmin harjoitus-, valmennus-, koulutus- ja kilpailutoiminnassa. Tarkoitus on myös parantaa liiton viestintää ja markkinointia sekä tätä kauta lisätä karaten näkyvyyttä. Haastava tavoite on moninkertaistaa karaten harrastajamäärä, mikä onnistuu vain, mikäli saamme kaikki seurat talkoisiin mukaan – ja mikäli pystymme tarjoamaan sellaista toimintaa, minkä seurat kokevat tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Karateliitto on seuroja varten, ei päinvastoin. Näin ollen liiton toiminta on menestyksekästä ainoastaan, mikäli se pystyy tukemaan seuroja kasvattamaan toimintansa määrää ja laatua. Tämä vaatii liitolta paitsi osaamista niin myös henkilöresursseja – sekä vapaaehtoistyötä että palkallisia toimihenkilöitä.

Jotta voimme kehittää karatetoimintaa, meidän täytyy pystyä kattamaan tämän kehityksen kulut. Liiton varainhankinnassa suurin tulolähde on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vuotuinen avustus, mutta melko pian sen jälkeen tärkeydessä tulevat seurojen jäsenmaksut ja ennen kaikkea lisenssit, jollainen kaikilla harrastajilla tulisi olla. Kuten liiton sivuiltakin maksettujen lisenssien määristä näkyy, vain murto-osa harrastajista on maksanut lisenssin tai ottanut lisenssivakuutuksen.

Lisensseistä kertyvät tulot ohjataan karaten kehittämiseen koko maassa. Niillä voidaan parantaa viestintää ja järjestää leirejä, tukea koulutustilaisuuksia tai muilla tavoin tehdä yhteistyötä seurojen kanssa. Ilman näitä maksuja toiminnan kehittäminen nykyisestään on hankalaa. Vetoankin teihin, hyvät seurapäättäjät, että varmistaisitte, että jokaisella karaten harrastajalla on hankittuna tuo 35 EUR suuruinen lisenssi jo tämän kevätkauden aikana.

Unohtaa ei kannata edullista lisenssivakuutusta, jonka saa vain hankkimalla lisenssin. Esimerkkinä edullinen peruskurssivakuutus loppukaudeksi 10€.

Lisenssin hankkiminen on helppoa esimerkiksi SuomiSport-järjestelmän kautta www.suomisport.fi

Lisenssi kulkee aina mukanasi kätevän kännykkä Appin avulla.
Applikaatio on saatavilla App Storesta ja Google Play-kaupasta.

Lisätietoa:
Seppo Yrtti 0400 237 887 / info@karateliitto.fi
Anssi Kaltevo 050 3141201 / anssi.kaltevo@karateliitto.fi

Yhteistyöterveisin,

Kimmo Koski