Urheilumuseo

12.06.2019

Yrsa Lindqvist ohjaamassa naisten itsepuolustuskurssia

Urheilumuseosta löytyvät asiakirjojen, valokuvien, kirjojen ja lehtien sekä esineiden kokoelmat, jotka kertovat suomalaisesta urheiluhistoriasta. Urheilumuseo vastaa esinekokoelmasta, Urheiluarkisto asiakirjoista. Urheilumuseo ottaa mielellään vastaan seurojen ja yksittäisten urheilijoiden tuottamia aineistoja. Urheilumuseosta löytyy myös tietoa karatesta aina Karateliiton perustamisvuodesta 1969 lähtien.

Asiakirjat, valokuvat, kirjat ja lehdet

Urheiluarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää, järjestää ja luetteloida urheilujärjestöjen sekä urheilun piirissä vaikuttaneiden henkilöiden historiallisesti merkittäviä asiakirjoja.

Arkistot ovat keskeinen lähdeaineisto historiantutkimuksessa, ja urheiluun liittyvät aineistot avartavat kuvaa historiasta lukuisista näkökulmista. Järjestön arkistoon kuuluvat ne asiakirjat, jotka ovat syntyneet seuran omasta toiminnasta, seuran itsensä tuottamana.

Arkistoitavia asiakirjoja ovat mm: pöytäkirjat, muistiot, toimintasuunnitelmat ja- kertomukset, säännöt, yhdistysrekisteriasiakirjat, tilinpäätökset ja sopimukset.
Valokuvissa on oltava tieto: ketä kuvassa on, missä ja milloin kuva on otettu ja kuka kuvasi – tekijäoikeudet tulee olla kunnossa.
Seuran oma toimittama lehti tai kirja (esim valmennusopas tai henkilöhistoria) sopii mainiosti kokoelmiin. Mikäli seuran lehti ilmestyy sähköisenä, on sekin mahdollista arkistoida. Ohjeet tähän saa Urheiluarkistosta.

Urheiluarkisto vastaanottaa asiakirjasarjoja PDF-tiedostoina.

Esineet
Urheilumuseo vastaanottaa esineitä, joilla on tarina. Lahjoitettavat mitalit ja pokaalit tulee olla harvinaisia.

Kun seura suunnittelee aineistojen luovutusta Urheilumuseolle, tulee asiasta olla etukäteen heihin yhteydessä. Urheiluarkisto (asiakirjat) ja Urheilumuseo (esineet) antavat tarkemmat ohjeet mitä ja miten on hyvä asiassa edetä.
Urheiluarkisto ottaa vastaan vain yli viisi vuotta vanhoja asiakirjoja (mieltuiten isompi luovutus kerralla). Suositeltava luovutusväli on 10 vuotta.
Materiaalin voi seura itse hoitaa luovutuskuntoon, Urheiluarkisto tarjoaa myös ostopalveluna arkistointia. Muuten itse arkistointi on maksutonta, seura vastaa arkistomappien yms hankinnoista.

Lisätietoa löytyy Urheilumuseon sivuilta tästä linkistä.

Urheiluarkiston aineistoon saa tutustua tutkijoiden lisäksi kuka vaan, Urheiluarkiston kanssa on kutenkin sovittava asiasta etukäteen (aineistot sijaitsevat tällä hetkellä neljässä eri osoitteessa).