Sääntömääräinen syyskokous 5.11.2021

21.10.2021

Suomen karateliitto  ry:n  sääntömääräinen syyskokous järjestetään perjantaina 5.11.2021

hotelli Scandic Rosendahlissa (Pyynikintie 13, 33230 Tampere)

 

Kokousaika: perjantai 5.11.2021 kello 19.00 (valtakirjojen tarkistus 18.30–18.55)

(kirjautuminen etäosallistujille klo 18:45-18:55)

Kokouspaikka: hotelli Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tampere  tai etäyhteydellä.

Osallistuminen mahdollista joko paikan päällä tai etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan sääntöjen muutokset ja liiton sääntöjen päivittäminen urheiluyhteisön yhteisten vaatimusten mukaiseksi.

Erityisesti huomioitavaa kokousjärjestelyistä

Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Lain 375/2021 mukaisesti kokoukseen etäyhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava kokoukseen 4.11.2021 klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille on mahdollisuus lähettää etäosallistujille tarvittavat linkit.

Mahdollisissa äänestyksissä kaikki viralliset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa.

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on to 4.11.2021 klo 12.00 mennessä:

  1. toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen info@karateliitto.fi
  2. sitovasti ilmoitettava osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.
  3. sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen

äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä etäosallistujille tarvittavat linkit.

  1. ilmoitettava se puhelinnumero, josta tavoitettavissa kokouksen aikana

Tarkempi ohjeistus äänestysjärjestelmän käytöstä lähetetään ilmoittautuneille.

Äänioikeutettuja ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka on hyväksytty liiton varsinaisiksi jäseniksi. Jäsenmaksu tulee olla maksettu vuodelta 2021

Liitteenä kokouksen esityslista, sääntömuutosesitykset  ja esitys kamppailulajien yhteisten kurinpitomääräysten muutoksista. Loput liite tiedostot lisätään tälle sivulle viimeistään 1.11. mennessä.

Liitteet:

Asialista syyskokous 2021

kurinpitosäännöt

Sääntömuutosesitys

valtakirja syysliittokokous 2021

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Työjärjestys