Karateliitto mukana Helsinki Pridessa yhdessä urheiluyhteisön kanssa

30.06.2022

Suomen Karateliitto osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 2.7.2022 yhdessä Suomen Olympiakomitean, kamppailulajiliittojen ja muun urheiluyhteisön kanssa muistuttaakseen yhdenvertaisuuden merkityksestä.

Kamppailulajiliitot haluavat kulkueeseen osallistumalla osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita kamppailulajeja harrastamaan. Lisäksi osallistumisella pidetään yllä Kamppailija ei kiusaa -henkeä.

Lue myös Suomen Olympiakomitean tiedote https://www.olympiakomitea.fi/2022/06/14/turvallinen-urheilu-kunnioittaa-moninaisuutta-urheiluyhteiso-mukana-pridessa/

Mikä on Pride? Helsinki Pride on HeSeta ry:n vuosittain järjestämä ihmisoikeustapahtuma. Sen tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

”Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2023