HARRASTUSVIIKKO – MAHTAVA MAHDOLLISUUS SEUROILLE ESITELLÄ TOIMINTAA KOULULAISILLE!

06.06.2018

Syyskuussa 3.-9.9.2018 toteutetaan ensimmäinen valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa! Tavoitteena on tehdä viikosta vuosittainen.
Harrastusviikko on yksi tapa lisätä koulujen ja seurojen yhteistyötä.

Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.
Tämän kokeiluviikon jälkeen on oppilaiden helpompi valita oma harrastuksensa.

Koulut päättävät itse, miten viikon toteuttavat. Idea on, että koulut avaavat ovensa eri harrastusjärjestöille.
Tämä tarjoaa urheiluseuroille mahdollisuuden mennä esittelemään harrastustarjontaansa koululaisille. Olemme pyytäneet kouluja ilmoittautumaan harrastusviikon
toteuttajiksi, mikä helpottaa koulujen lähestymistä. Ilmoittautuneiden koulujen lista löytyy
Olympiakomitean nettisivulta
https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/.

Seura voi tietenkin itse olla aloitteellinen ja lähestyä lähikoulua omalla tarjouksellaan. Lajiesittelyn lisäksi olisi hienoa, jos seura yhdessä muiden seurojen kanssa,
tarjoutuisi pitämään koulussa liikuntakerhoja. Niille on tällä hetkellä kova kysyntä – vain viidesosalle oppilaista on kerhoja tarjolla.

Tapahtumaan kannustavat mukaan OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt.

YHTEISTYÖTERVEISIN!
OLYMPIAKOMITEA JA KOULUSSA HARRASTAMISEN VERKOSTO!

Suomen 4H liitto –Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt – Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Nuori Kirkko –
Suomen Partiolaiset – Kehittämiskeskus Opinkirjo – Suomen Olympiakomitea – Suomen Vanhempainliitto – WAU ry