AHOT- koulutuspäivä 15.2.

17.02.2020

Lauantaina (15.2.2020) pidettiin Lohjalla valmennuskoulutusta, jonka tarkoitus oli tuoda tietoisuutta nykyvalmennuskoulutuksen tilasta karateliitossa sekä hyödyntää kurssilaisten heidän aikaisemmin hankittua osaamista. Tarkoitus oli tuottaa tehokas valmennuspäivä ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat ohjanneet useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Heistä suurin osa olivat käyneet aikaisemmin useita yksittäisiä koulutuksia ja kokonaisia valmennuskokonaisuuksia. Päivän aikana heille päivitettiin osaaminen koulutustasolleen sopivaksi ja koulutuksen tuloksena määritettiin missä kohdassa he ovat karateliiton valmentajan polulla.

Koulutuspäivä oli hyvin tiivis ja se aloitettiin Niko Koivulan kahdella luennolla, jotka koskivat valmentajan polkua sekä perusliikkumisen ja eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen perusteita. Lounaan jälkeen jatkettiin Nea Valleniuksen luennolla taito-ominaisuuksista ja niiden harjoittamisella sekä valmentamisen perusteilla. Tämän jälkeen oli vuorossa ryhmätyönä harjoitusten suunnittelua ja päivän päätteeksi ryhmätyöt purettiin kahden tunnin käytännön osuudessa tatamilla Nean ja Nikon kanssa.

AHOT koulutus tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Lähtökohta on, että henkilön itse tulee olla aloitteellinen AHOT-prosessin käynnistämisessä. Osaamista ohjaajaksi tai valmentajaksi voi syntyä joko koti- tai ulkomaisissa opinnoissa tai muulla tavoin, kuten esimerkiksi valmennuskokemuksen, harjoittelun, luottamustehtävien tai erilaisten muiden teoreettisten liikunta-alan kurssien kautta. Teoreettinen koulutustausta on kuitenkin vaatimus kaikkien tasojen korvaamisessa.

 

Teksti: Niko Koivula

Kuvat: Mika Rintamäki ja Harry Heinonen