Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 2-taso

2-tasolla tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella, ohjata ja arvioida harjoitusvuoden laadukkaasti sille kohderyhmälle, jonka parissa hän toimii.

Suomen Karateliiton kaikkien lajien ohjaajien ja valmentajien on mahdollista osallistua 2-tason valmentajakoulutukseen, joka järjestetään yhteistyössä muiden kamppailulajiliittojen ja Varalan Urheiluopiston kanssa. Osallistumisvaatimuksena on 18-vuoden ikä, vähintään 2 vuotta ohjauskokemusta ja suoritettu 1-taso tai vastaavat tiedot ja taidot.

2-tason sisällöt keskittyvät urheiluosaamiseen, ihmissuhdetaitojen kehittämiseen, valmentajan voimavaroihin sekä itsensä kehittämisen taitoihin. Koulutuksessa harjoituksia tehdään niin luokassa, kuin liikuntasaleissakin.

Kaikille yhteisten koulutussisältöjen lisäksi koulutuksessa on huomioitu lasten ja nuorten ohjauksen erityispiirteitä ja osaamistavoitteita sekä vastuullisuuden teemoja. Lisäksi osallistuja voi valita oman kiinnostuksensa mukaan painopisteeksi lasten ja nuorten ohjauksen, aikuisharrastajien ohjaamisen tai urheiluvalmennuksen.

Koulutus sisältää etä- ja verkko-opintoja, omatoimista opiskelua ja lähijaksoja. 

Koulutus toteutetaan vuosittain.