Ohjaajakoulutus 1-taso

Ykköstason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi yksittäisen harjoituksen laadukkaasti.

Suomen Karateliitto ry järjestää kaikkien liiton lajien ohjaajille ja ohjaajiksi aikoville 1-tason koulutusta yhdessä muiden kamppailulajiliittojen kanssa.

Kamppailulajien yhteinen 1-tason ohjaajakoulutus on tarkoitettu seurassa ohjaamista aloittaville tai jo hieman kokemusta omaaville ohjaajille. Tässä koulutuksessa keskitytään yksittäisten harjoitusten suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin. Koulutus toteutetaan pääosin verkossa, mutta harjoitustehtäviä tehdään myös omassa seurassa/ toimintaympäristössä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

SISÄLTÖ

Koulutuksen laajuus on 50h ja se muodostuu omatoimisesta opiskelusta verkkoympäristössä, oppimistehtävien tekemisestä, yhteisistä webinaareista sekä lajiosasta

Koulutus koostuu seuraavista teemoista:

  • Liikuntaa läpi elämän
  • Harjoittelun suunnittelu
  • Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa
  • Taitoharjoittelu
  • Fyysinen harjoittelu
  • Ohjaaja positiivisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luojana sekä ylläpitäjänä
  • Vastuullinen valmentaja
  • Puhtaasti paras
  • Reilusti paras
  • Lisäksi koulutusalustalle on kerätty kamppailuohjaajia tukevia materiaaleja eli ns. suuntautumismateriaaleja junioriohjaajille, aikuisharrastajien ohjaajille, soveltavan kamppailun ohjaajille sekä tavoitteellisemmasta harjoittelusta tai kilpavalmennuksesta kiinnostuneille.

Koulutus järjestetään vuosittain.