Ohjaajakoulutus 1-taso

Alla on esitetty sisältöalueisiin määritetyt tarkennetut tavoitteet. Koulutuksessa otetaan huomioon ohjattava ikäryhmä.

Valmentajana ja ohjaajana toimiminen

 • Ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen
 • Ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla
 • Tietää oman toiminnan suunnittelun merkityksen valmentamiseen/ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen jaksamiseen ja hyvinvointiin
 • Tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteita
 • Tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot
 • Tuntee lajin kulttuurin, toimintaympäristön ja erityispiirteiden merkityksen suunnittelussa
 • Tuntee oman lajinsa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ja osaa sen avulla hahmottaa lähtökohdat omalle kehittymiselleen

Urheilun ja liikkumisen valmiudet ja ominaisuudet

 • Tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Tietää hermo-lihasjärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa
 • Tietää urheilu- ja liikuntasuoritukseen liittyvät eri ominaisuudet ja niiden kehittämisen pääperiaatteet

Eettinen ja terveyttä edistävä valmennus ja ohjaus

 • Tuntee avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen perustekijät
 • Tuntee oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Tietää miten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan valmennus- ja ohjaustilanteessa
 • Tietää mitä tarkoitetaan urheilullisella/liikunnallisella elämäntavalla