AHOT

Termit:

 • AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
 • VOK eli valmentaja- ja ohjaajakoulutus, jossa on yhteiset valtakunnalliset osaamistavoitteet

Muualla, esimerkiksi toisessa lajiliitossa, oppilaitoksessa suoritettujen koulutusten ja VOK-tasojen hyväksilukeminen on yksi mahdollisuus pätevöityä ohjaajana tai valmentajana.

Tasojärjestelmissä kyse on osaamisen tunnistamisesta, eikä niinkään siitä, mitkä koulutukset henkilö on käynyt. Mikäli henkilö on käynyt alueiden VOK-koulutuksen tai vaikka PT-koulutuksen, jotka täyttävät 1-tason vaatimukset myös tuntimäärältään, hyväksytään taso, kunhan ohjaajalle tai valmentajalle on kertynyt myös käytännön kokemusta oman lajin parista.

Muualla kuin karaten, taidon tai ju-jutsun parissa hankittu liikunnan ohjaamisen tai -opettamisen parissa hankittu osaaminen ja koulutukset voivat siis antaa pätevyyden ohjaamiseen, mutta lajiosaamista ne eivät silti korvaa.  Siksi henkilöllä tulee olla myös lajiosaamista sekä lajin parissa tehtyä ohjaamis- tai valmennusosaamista.

AHOT prosessista ja 1-3 -tasojen hyväksymisestä vastaa liiton koulutusvastaava yhdessä kokeneiden karate-, ju-jutsu- ja taidovalmentajien kanssa.

Ohjaaja- ja valmennuskoulutusten osalta osaaminen voidaan todentaa erilaisten näyttöjen kautta. Tärkeää on osata soveltaa aiemmin hankittua osaamista oman lajin kontekstissa ja osoittaa tietämys siitä.

Jos sinulla on jossakin muussa lajiliitossa tai oppilaitoksessa kertynyttä osaamista, jonka ajattelet voitavan hyväksilukea Suomen Karateliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmässä – toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

 1. Tutustu tasojen osaamistavoitteisiin, jotka löydät Suomen Olympiakomitean Valmennusosaamisen käsikirjasta, jossa myös VOK-perusteet on kerrottu.
 2. Täytä AHOT-lomake huolellisesti  tämänhetkisen osaamisesi mukaisesti.
 3. Kun olet lähettänyt AHOT-hakemuksen, sovitaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen verkon välityksellä. Tapaamisessa käymme yhdessä läpi osaamistasi ja vertaamme sitä VOK-perusteisiin.
 4. Keskustelun jälkeen tuloksena on jokin seuraavista:
  Osaamistaso 1-2 = Ei osaamista
  Osaamistaso 3 = Ahotoitavissa, mutta vaatii lisäkoulutusta tai -harjoitusta
  Osaamistaso 4-5 = Ahotoitavissa

  Vähintään 80 % tulee olla ahoitavissa, jotta hakemus voidaan hyväksyä