Suomen Karateliiton Tähtiseuratoiminnasta ja ohjelmasta

06.06.2024

Yleinen

Lyhyesti kyseessä on laatuohjelma, jonka kautta seurat voivat kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi ihmisten ja seurojen välinen verkostointi on isossa osassa toimintaa. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. 

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. 

Suomen Karateliitolla on tällä hetkellä 14 tähtiseuraa lapset ja nuoret sekä aikuisten osalta. Kaikkiaan Suomessa tähtiseuroja on jo yli 600 seuraa ja yli 200 seuraa tavoittelee tunnusta. 

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja Karateliiton myöntämä tunnus seuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Tähtiseura-ohjelma kattaa kolme osa- aluetta: 

    1. Lapset ja nuoret: Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten toiminnasta.
    2. Aikuiset: Punainen Tähtimerkki myönnetään aikuisten toiminnasta.
    3. Huippu-urheilijat: Sininen Tähtimerkki liittyy huippu-urheilun toimintaan.

Suomen Karateliiton Tähtiseuraohjelman huippu-urheilun laatutekijät määritelty. Loppuvuodesta 2023 perustettiin projektiryhmä määrittelemään huippu-urheilun laatutekijät. Toiminnan laatutekijät määriteltiin yhdessä prosessiin kutsuttujen seurojen kanssa, eli kutsutut seurat saivat osallistua yhteiseen työstöön alusta asti. Laatutekijät on nyt määritelty ja ensimmäiset huippu-urheilun auditoinnit voidaan tehdä loppuvuodesta 2024 tai ensi keväänä. Kiitos kaikille projektiryhmässä mukana olleille tästä työstä. 

Miksi hakea tunnusta – mitä etua Suomen Karateliiton seuroille 

Tähtiseuratunnus on seuralle arvokas tunnustus, ja sen hakeminen voi tuoda monia etuja: 

# Se kertoo laadusta ja että seura toimii vastuullisesti ja tarjoaa korkealaatuista toimintaa sekä panostaa jäsenten hyvinvointiin 

# Tähtiseura-ohjelma tarjoaa myös seuralle työkaluja ja asiantuntijoiden apua toiminnan kehittämiseen. 

# Lisäksi näkyvyys eri tähtiseurakanavissa 

# Yhteisöllisyys on isossa roolissa ja sitä kautta verkostoitumisen tuomat edut seuran kehittämisessä. 

 

Kannustan Karateliiton seuroja lähtemään mukaan tähtiseuratoimintaan ja sitä kautta kehittämään oman seuransa toimintaa. 

 

Terveisin 

Harry Heinonen 

Puheenjohtaja 

Suomen Karateliitto