Karateliiton sääntömääräinen syyskokous 2022

20.10.2022

Kokoukset

KOKOUSMATERIAALIT LÖYTYVÄT SIVULTA

https://karateliitto.fi/fi/tapahtumat/karateliiton-saantomaarainen-syyskokous/

 

Sääntömääräinen syyskokous 5.11.2022

Suomen karateliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 5.11.2022

Kokousaika: lauantai 5.11.2022 kello 10.00 (valtakirjojen tarkistus 9.30–9.55)

(kirjautuminen etäosallistujille klo 9:45-9:55)

Kokouspaikka: ASIKKALANTIE 14, 17200 VÄÄKSY

Karaten SM-kilpailuiden yhteydessä tai etäyhteydellä.

Osallistuminen mahdollista joko paikan päällä tai etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan sääntöjen muutokset ja liiton sääntöjen päivittäminen urheiluyhteisön yhteisten vaatimusten mukaiseksi.

Erityisesti huomioitavaa kokousjärjestelyistä

Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Kokoukseen etäyhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava kokoukseen 3.11.2022 klo 12.00 mennessä.

Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille on mahdollisuus lähettää etäosallistujille tarvittavat linkit.

Mahdollisissa äänestyksissä kaikki viralliset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa.

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on to 3.11.2022 klo 12.00 mennessä:

  • toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen info@karateliitto.fi
  • sitovasti ilmoitettava osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.

Ilmoittaudu kokoukseen Suomisportin kautta:

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

  • sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen

äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä etäosallistujille tarvittavat linkit.

  • ilmoitettava se puhelinnumero, josta tavoitettavissa kokouksen aikana

Tarkempi ohjeistus äänestysjärjestelmän käytöstä lähetetään ilmoittautuneille.

Äänioikeutettuja ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka on hyväksytty liiton varsinaisiksi jäseniksi. Jäsenmaksu tulee olla maksettu vuodelta 2022.

Esityslista ja liitetiedostot lisätään liiton sivuille viimeistään 1.11.2022

 

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Suomen Karateliitto ry

Hallitus