Syysliittokokous 5.11.2021

09.11.2021

Karateliiton syysliittokokous pidettiin perjantaina 5.11.2021. Kokoukseen osallistui 19 jäsenseuraa,  osallistujat osallistuivat pääsääntöisesti etäyhteydellä, paikanpäälle oli saapunut neljän jäsenseuran edustajat.

Auvo Niiniketo valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi yksimielisesti seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Kokous päätti yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Harry Heinosen ja Marianne Malmin(Taidon mandaattipaikka) seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Manne Tiensuu valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi (Ju-jutsun mandaattipaikka) seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, Auvo Niinikedon tilalle, hänen siirtyessä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Syyskokous hyväksyi liitolle vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja budjetin.

Vahvistettiin muutokset liiton sääntöihin ja kamppailulajien yhteisiin kurinpitosääntöihin.

KOKOUSMATERIAALIT