Kamppailulajien yhteinen 1. tason junioriohjaajakoulutus Tampereella

06.05.2019

Kamppailulajien yhteinen 1. tason junioriohjaajakoulutus Tampereella

”Koulutus on ollut hyvin suunniteltu kokonaisuus, jossa teorian ja käytännön suhde on ollut tasapainossa. Kouluttajana Niko on ammattitaitoinen ja yhdisti teorian hyvin käytäntöön” kommentoi kurssin opiskelija karateka Maiju Koskinen kysyttäessä tuoreeltaan hänen tuntemuksiaan kahden viikonlopun koulutusko-konaisuudesta. Kyseessä oli Suomen Aikido-, Karate-, ITF Taekwon-Do, Taido- ja Taekwondoliittojen pitämistä yhteisistä junioriohjaajakoulutuksista, joita on pidetty jo useita vuosia. Kuluvan kevään aikana koulutuksen järjestelyvastuussa oli Karateliitto. Karateliitto päätti aikaisemmista vuosista poiketen tarttua Tampereen alueiden seurojen ehdotukseen tuoda koulutus suoraan seuraan, johon muut kamppailulajiliitot pystyivät aikaisempien vuosien tapaan ilmoittamaan omia ohjaajiaan. Tämän päätös oli erittäin onnistunut, koska 16 innokasta ohjaajaa ja valmentajaa ilmoittautui koulutukseen. Tämä järjestely tarkoitti käytännössä seuroille ainoastaan kouluttaja- ja tilakuluja, jolloin kustannussäästöjen lisäksi alueen ohjaajat välttyivät matkustamiselta ja poissaololta jälleen kahden viikonlopun verran perheidensä parista. Osaamista oli mahdollisuus saada tällä kertaa kotisalissa tai -kaupungissa.

Varsinainen koulutus sisälsi aikaisempaa enemmän käytäntöä. Neljä koulutuspäivää olivat teemoiteltu yhden päivän kokonaisuuksiin siten, että koulutuspäivät sisälsivät aluksi noin 90 minuutin luennon, jonka jälkeen oli kouluttajajohtoinen noin tunnin demoharjoitus. Ruokatauon jälkeen alkoivat koko iltapäivän kestävät käytännön osuudet, jotka päättyivät luokkaan lyhyeen yhteenvetoon.

Ensimmäisenä koulutuspäivänä aiheina olivat teorian osalta lasten ja nuorten liikunnan tavoitteet ja urheilun perusteet, sekä ohjaajan rooli ja toiminta. Käytännön osuus tatamilla tarkoitti ensimmäisen päivän osalta harjoitteita fyysisten ominaisuuksien harjoittamiseen, jossa kouluttajina toimivat Ann-Marie Nummila ja Niko Koivula. Perusliikkumisen ohjaamisen ja eri osa-alueiden harjoittamisella jatkettiin sunnuntaina Nikon toimiessa kouluttajavastuussa. Luokkaopetuksen aiheena olivat lapsen ja nuoren kehitysvaiheet, joita sovellettiin iltapäivällä lasten harjoitusten toteuttamisessa. Ju-Jutsuka Michael ”Mikke” Saarikoski kom-mentoi juuri hyviä teoriaosuuksia kurssin alussa seuraavasti ”Itse nostaisin esiin muun muassa lasten ja nuorten fyysisen sekä psyykkisen kehityksen osuudet ja sen, että koko koulutus on tehty kamppailuohjaajil-le”. Koulutusviikonloppujen välissä tehtävänä oli tehdä harjoitteita fyysisten ominaisuuksien ja taidon osa-alueiden kehittämisestä sekä lukea jaettu koulutusmateriaali.

Toinen viikonloppu alkoi taidon oppimisen perusteilla ja taidon osa-alueiden käsittelyllä ensin luokkaopetuksessa, jonka jälkeen taidon osa-alueiden ohjaajademon piti Nea Vallenius. Nean demon jälkeen pidettiin ruokatauko, jonka jälkeen siirryttiin takaisin tatamille ensimmäisen lähijakson päätteeksi annettujen tehtävien purkuun. Koulutuspäivä päättyi harjoituksien suunnittelutehtävällä sunnuntaita varten. Sunnuntaiaamuna käsiteltiin luokassa Nikon kanssa tyypillisimpiä urheiluvammoja sekä ensiapua. Ennen ruokataukoa oli kouluttajajohtoinen demo vuorovaikutuksesta ja palautteen antamisesta harjoituksissa. Ruokatauon jälkeen kurssilaiset pitivät toisilleen suunnittelemiaan harjoituksia ja iltapäivään mahtui paljon hyviä havain-toa ohjaamisesta erinomaisessa ilmapiirissä. Karatekat Anssi Ronkainen ja Maiju kiteyttivät kurssista, että ”Suosittelemme koulutusta ohjaamisen alussa oleville ja kokeneillekin ohjaajille. Koulutus antaa varmasti uusia ajatuksia aina vastuuohjaajia myöten”.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen I-tasolla opetellaan ryhmävalmennuksen perusteita. Näin taataan hyvä valmennus ja ohjaus seurassa. Ominaisuuksien monipuoliseen harjoittelemiseen lisätään myös tavoitteellisuus, mikä tarkoittaa hyvää harjoittelua. Tavoitteena on ohjata lasta ja nuorta liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan. I-tason junioriohjaajakoulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja toiminnassa oppimisesta. Koulutukseen erilaiset opetusmetodit ohjaavat osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja oppimaan oppimisessa. Tämä näkyy suoraan laadukkaampana seuratoimintana ja parempina suorituksina. Tarkoitus on myös paneutua vuorovaikutukseen ja oikeiden toimintatapojen jakamiseen. Tämä rohkaisee ja innostaa oppimiseen ja opettamiseen.

Teksti: Niko Koivula