Kamppailulajien yhteinen I-tason junioriohjaajakoulutus

Junioriohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille junioriohjaajina toimiville ja sellaisiksi aikoville. Koulutus kannattaa käydä, vaikka olisi vahva treeninvetotausta aikuisten ohjaamisestaja treenien vetämisestä. Junioreiden ohjaaminen on aina kasvatustehtävä, jasiihen saa hyvät eväät tästä koulutuksesta.

Koulutus kuuluu I-tason valinnaisiin opintoihin.

Milloin suunniteltu käytäväksi:

Junioriohjaajakoulutus I on suunniteltu aloittelevalle junioriohjaajalle tai edistyneemmälle ohjaajalle lisäopiksi junioreiden kanssa toimimisesta. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan vaadi aiempaa kokemusta ohjaamisesta.

Sisältö:

Koulutuksessa käydään läpi lasten liikunnan ja urheilun perusteet, ohjaajan rooli ja toiminta, perusliikkumisen ohjaaminen, lasten kehitysvaiheet liikunnan kannalta,opettamisen ja taidon oppimisen perusteita sekä tyypillisiä urheiluvammoja ja niiden ensiapu.

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettava

– tietää lasten taidoharjoittelun eettiset ja kehittävä tperiaatteet

– kykenee ohjaamaan leikinomaisen ja monipuolisen taidoharjoituksen lapsille

– ymmärtää junioritaidon merkityksen koko lajille.

Opetusmenetelmät:

Koulutus sisältää luentoja, käytännön harjoittelua ja soveltamista, omien harjoitteiden suunnittelua ja niiden ohjaamista. Koulutus sisältää kaksi viikonloppua, ja näiden viikonloppujen väliselle ajalle annetaan etätehtäviä.

Miksi kannattaa käydä:

Koulutus järjestetään yhdessä muiden kamppailulajiliittojen kanssa. Monen mielestä koulutuksen suola on juuri eri lajien vetäjien yhdessä toimiminen. Eri lajien toimintatavoista ja harjoituksista saa ideoita ja perspektiiviä omaan ohjaamiseen. Koulutus antaa hyvän perustan lasten liikkumisen ohjaamiselle sekä teorian että käytännön tasolla.

Ilmoittautuminen 25.2.2018 mennessä info@karateliitto.fi.

Hinta 100€. Koulutus järjestetään 10.-11.3. ja 7.-8.4. Lahdessa. Karaten lajipäivä on lisäksi 15.4.

Kutsu I-taso 2018